حفظ ایمان در جوار اهل ایمان .

 

 .وصلوا وسلمواعلی من قال الله تعالی فی شانه : ان ا لله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلواعلیه و سلموا تسلیما .اللهم فصل و سلم علی النبی الرسول الاکرم الداعی الی الخیر الاعظم ، محمد بن عبدالله . اللم آته الوسیله و الفضلیه و ابعثه مقاماً محموداً الذی و عدته . وعلی آله وصحبه ذوالاخلاق والشیم. اما بعد : اتقوا الله عبادلله و لا تتخذوا الشیاطین اولیاء من دون المومنین،  کما قال عزو جل یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیآء من دون المومنین . صدق الله العظیم .بعد السلام علیکم :   

در این جلسه، اساس وارکان صحبت ما،در سه مورد است :   1 -سرپرستی خدا              2-سرپرستی مومنا ن    3-دوری از اهریمنان( وبی باوران) .

*اگرکسی ایمان واقعی داشته باشد واز برکات باور اسلامی بهره مند باشد از سه چیز بیزار می شود: 1-و کره الیکم الکفر              2- و الفسوق                      3- و العصیا ن.

و تا زمانیکه این سه صفت  خطر ناک در کسی موجود باشند هنوز مومن به حساب نمی آید.  واز نظر فکری وعقیدتی تا به این حد نرسد که  علما وعملا میان اینها فرق بگذارد  به ایمانش دلخوش نباشد. وخود را گول نزند و فریب شیطان نخورد .

* برادروخواهر ایمانی :شما چگونه مومنی هستی که هنوز کفر و شرک و فسق و معصیت  و مسلم و  مجرم  را از هم جدا نمی کنی ؟ ...

  برای نمونه ، از نشانه های ایمان به خدا ، حب خدا و حب اهل ایمان در دل بنده است ،  پس اگر مومن هستی ، چرا دوستان خدا را دوست خود نمی دانی واز ایشان دفاع نمی کنی ؟ ولی دهها تاویل و توجیه برای کفار و نقشه های شومشان میآوری و غیبت اهل ایمان را جایز و سرپرستی شیاطین را حلال و حتی بر خود واجب می دانی ؟

*مومنین امروزی عجیب قاطی کرده اند ومرزهای عقیدهبا دیگران را  یا نمی دانند یا فراموش کرده ویا نسبت به آنها بی تفاوت اند، واین از بی با وری ویا ضعف ایمان است: افنجعل المسلمین کا لمجرمین ؟ مالکم کیف تحکمون.  در حالیکه تنها خدا می ماند و ولایت او حق است :  افتتخذونه و ذریه اولیاء من دونی؟     عنکبوت     .       و هم لکم عدو ؟ 50کهف

 بنا براین  اگر میخواهی اهل ایمان را در یا بی ،نسبت به تبلیغات وراه ورسم ومودت با : اهل طغیان و ضلال و کفر و فساد بی توجه باش  .  ورا بطه ما با ایشان تنها برای اصلاح آنان واتمام حجتی بر ایشان است.

*ای مومن چرا در عقده هاو تنها ئیهاوسکوتها وامانده ای، ود ر فکرهای بی ربط و رویاهای دنباله دار ،به تنهائی نشسته ای؟  و از کاروان جماعت جا مانده ای .

چرا با اهل ایمان و صالحین هم راز و هم صحبت نمی شوی ؟ چرا بیشتر با فاسقین هم مجلسی و ازمجالس وعظ و کتب خوب و اهل اصلاح و صالحین کناره گیری می کنی و خود و خانواده ات با مومنین مراوده و دوستی ندارید ؟ کفر و فسوق و عصیان آتش اند خود و خانواده ات را از آتش دور بدار: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا.

 جمع خوبان را بشناس و با ایشان همفکر شو تا در آن سرای همیشگی هم با صدیقین در مقعد صدق در اعلی علیین بمانی ، و تا با ایشان نباشی به  اولیا ء خدا نخواهید رسید ...

*دوست خو ب نعمت است آنرا آسان از دست آمده ؟ ! و پیدا کردنشان بسیار  مشکل است که شیطان با بهانه های واهی ترا  ز خوبان جدا می سازد . ... کلا م و رنگ و بوی سبز دوستان ایمان را دریابیم پنجره های دوستی را برویشان بگشایم و لحظه های شور و شوق لحظه دیدارشان را ارج نهیم و از دست ندهیم ، حتی از دوستان والدینمان ، از معلمین خود ، از دوستان جدید و قدیم وهمکلاسیان خود،  و از حضور مبارک همدیگر ، همچون ماهیان در زیر ترنم بار ان در مصاحبت با ایشان به وجد آییم .  و از غافلان و بی خاصیتان دوری کنیم (مگر برای اصلاحشان) ، و دنیا را برای دنیا پرستان رها کنیم تا از خوبان خدا جا نمانیم .

*سکوت زمستان دلگیر است، حتی آفتابش هم ضعیف است، ما از محضر بالائیها آمده ایم مسافر کوه الستیم ، وبه سوی ایشان بر می گردیم،  چرا جامعه و اقربا و دوستانمان را همه فراموش کنیم ؟ و تنها به خود راضی باشیم؟  گذشتگان گفته اند :  با مشت بسته نمی توان دست کسی را فشرد.

* انسانهای بی محبت و عبوس بقول شاعر بزرگ کرد( محوی) حتی اگر عالم طریقت باشند قاطع طریق اند، و مردم را از خود می رانند. قال الله تعالی:(و لو کنت فضا غلیظ القلب لاا نفضوا من حولک )خصوصا اگر دعیه ی دعوت گری راداری باید بیشتر از دیگران متانت وبرباری و گذشت و خوشرویی را از خود نشان دهی. واگر دعات  مغرضانه صحبت کنند دفعشان بیشتراز جلبشان خواهد بود ، حتی اگر واعظ بسیار ناطقی هم باشند.و به قول محوی(علیه الرحمه)   :

قسه گه رعیقدی گه وهه ربی        *      غه ره ز ده یکابه خه رموهر ه    *  

  چه ته ئثیری له و ه عظتدایه واعظ ؟       *    و اپرئه غراضی ؟ ص 395محوی دیوان

 یعنی : ( گفتار (داعی) اگر گوهر وعقیق هم باشند چون  همراه با غرض ورزی ادا کند مثل خر مهره می شوند( وبی ارزش می مانند) ودر این غرض ورزی چه سودی می بری  که اینقدر مغرضی).

*کلماتت  ایمانی باد  (نه نفسانی) خدایی باد (نه انسانی)  وبا منطق آسمانی برخوردکن و صحبت کن ... تا کلام پربارت دلها را به سوی آسمان بکشاندو دوستان آسمانی را در یابی.

 ولی تا خود از اهل منطق به دور باشی و خود را از  زمینیان بدانی، نخواهید توانست کسی رابه سوی آسمان( کمالات ) بلند کنی، پس زنجیر گناهان را از پا در آوریم تا از پرواز جانمانیم.   چون بفرمایش سعدی (علیه الرحمه): پایبند شهوت از طیران مرغان ملکوت غافل  است .

* پس در این افسردگی بیرون بیا ، ودر این تنهائی  برخیز و سکوتت را بشکن. قم فانذر .  بر خیزدر این شبستان پریشانی و پشیمانی ... شکایت از کی داری ؟ تو تنها نیستی !!  چرا خود را خوب نگاه نمی کنی ؟  چرا شاکر نباشیم: که:  لان شکرتم لا زیدنکم ... / دوستان خوب زیاد اند اگر خود نکوشیم که آنان را دریابیم و راه خوبان را بگیریم با بهانه ها و انتقادها ... راه به جایی نمی بریم و عمر کوتاه است و روزگار زود می گذرد  ،   و با اینحال اگر خوب توجه نکنیم  کم کم  ،همه را از خود می رانیم وبه تنهایی میمانیم و می میریم ، وبه تنائی زنده می شویم.

* برخیز به سوی آسمان بنگر و  آوای صبح را بشنو، صبح بیداری صبح جوانی ،  صبح تولد دوباره و تو به از کفر و عصیان ... آنوقت غزلهای عاشقانه را زمزمه می کنی  .... بهای تو، آنروزی است که از اهریمن خود را برهانی، تولدت روزی است که خود را بیابی و اصلاح کنی ... و   درآن صبح بیداری بر شیطان شبیخون زنی ، آنوقت است فصل برخاستن  از زیر برف گناه ... و جوانه های ایمانت را از درخت تنومندت سر در میاورند، و بهار تو آنوقت است که لباس تقوی بپوشی تا از خضر و استبرق آخرت جامه ها پوشی و در رستاخیز همیشه جاویدان در میان آنهمه خوبان ... انشالله آنوقت سرود پیروزیت را می خوانی.... الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن ...

*ومردان حق خواه میل دار کنند نه میل سنگ ،   آسمانی اند نه زمینی ،تا دیر خیزی شب تاریکتر گردد ، راه باریکتر گردد ، و تا انسان خود را نسازد تولدش تمام نشده است . و با نفس شکنی و ریاضت شرعی انسانی کامل می شوی .

*ای مومن چندین بهار را دیده ای ؟ تا کی بهار وزمستان را از هم جدا نمی کنی ... ؟ مفسد ومصلح را نمی شناسی؟ دنیا وآخرت را یکی می دانی؟

 * تا رنج ندهی عشق به معشوق را ثابت نکنی و با چشم  دوختن به افقهای نامعلوم بهار را در نمی یابی ؟ با کارتهای تولد و سفره های هفت سین و با لحظه تحویل سال به دنیا نمی آیی ،   چرا بر گوش بسیاری اذان بیداری گفتی و خود هنوز در خوابی ؟! بیدار شو و برگوشهایت دوباره زنگ بیدارباش  بزن ،  وناامید  نباش وبفرمایش امام شهیدحسن البناء (رح) فلیس الیاس من اخلاق المسلمین....که خداوند محول الحول و الاحوال و مقلب القلوب و الابصار است .

/ 2 نظر / 34 بازدید

[شرمنده]خدایا

محمد علی

با عرض سلا م و خسته نباشید این خطبه ی متین را خواندم و لذت بردم،خداوند را شاکرم و دعا میکنم که شما عزیزان در جهت ارشاد و راهنمائی مسلمین موفق و موئید باشید.