قذافی هم به خاطرات تاریخ پیوست.

 

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

اگر بخواهیم فهرست وار نگاهی به  اسامی حکام وپادشاهان گذشته ی هر منطقه ویا دولتی بیندازیم از خواندن نام ونشان ساده ی آنها هم خسته می شویم . در حالیکه  برای زیر دستانشان چقدر سخت گذشته ولی با این حال بازهم چقدر زود گذشتند که تاریخ هم آنها را بیاد نمی آورد.  واما  کجایند و  کجا رفتند.؟ وتنها دو نکته بعد از آنان می ماند ومانده است که آیا ظالم بودند یا عادل ؟ خود خواه وشکم پرور و جانی ویا دلسوز و عدالتمند و شاکر ا لانعمه. وبا آبرو زیستندو رفتند ویا با نفرین خداو ملائکه وخلق خدا رو برو یند و برای همیشه نامشان در  دیوان جبابره وفراعنه  می ماند ودر عناوین اصلی جریده ی عالم در ردیف هتلران روزگار ثبت است یا نه؟

آری تصاویری که می بینید پیش بینی شبکه ی العربیه از چهره ی خون آشامی دیگر است که هم خود وخانواده اش را نابود کر د وهم ملت ومردمش را برهم زد وبه جان هم انداخت و هم پای بیگانگان وناتو را به خاکش کشانید وبازهم  اگر تمام نفت لیبی را سالها خرج باز سازی آن کنند تر میم نمی شود واینهمه قتل وکشتارها و خونریزیها و قربانیهایی که برای بقای خود گرفت وآخرش هم رفت واما چگونه رفتنی .....اینها همه بماند به قیامت . فاعتبروا یا اولی الابصار.   

 م- نصری

 

 

 

 

 به نقل از خبرگزاری کرد پرس

#Title>http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=13539#Title

/ 0 نظر / 42 بازدید