میخواهم مسجدی بسازم که مسلمانی به آن نیاید.

 

 ما مسلمانان امروزه بیشتر با خودمان درگیریم تا با دشمنان.

 مسلمین در گذشته برای احوالپرسی همدیگر به مسجد می رفتند (ویکی از فواید و حکمتهای اصلی شرکت در جماعات همین است) ،

البته با خلوص نیت و تنها برای  خدا ،

و بدون ادعا  ...

ولی امروز ه نه ...!

یکی شیعه است ویکی سنی ،

یکی حنفی ویکی شافعی،

یکی سلفی ودیگری صوفی،

 یکی با لا دست می گیرد یکی پایین ،

 این رئیس مسجد است و آن  بیگانه   .

 نه خدا مطرح است و نه عقبی ،

 هر چه هست گروه است ومذهب است وحزب وشهرت ،

 غیبت و تهدید و ترور وتهمت  ،

مزرعه ی محمد ی این شد

عکس است  و پوستر است وشیخ وملا ،

 رنگین کمان است ، زرد وقرمز وسفید  وسیاه

 ( هویج است وتربچه وخربزه وخیار ) ،

 شعار است و بدعت وتعصب و ریا ،

 تنها آیفنی مانده   که بر در مسجد بکوبند ،

                خاد م  وامام و   هیئت امنا  .

این چگونه خانه ایست که خانه ی خداست ؟

  رئیسان زیاد دارند و بی صاحب اند ،

 قرآنها بس فراوان ولی بی قاریء اند ،

بجای تفسیر و حدیث و فقه واصول ،

  تعزیه و  مراسم است وصندوق و پول.

تعجبتعجبلبخند

 درصف اول جای کسی نمی دهیم

گویا آنرا خریده ایم .

ومی گوئیم ومی خواهیم :

خطیب بنفع ما گوید

            دعا بسود ما باشد

قرآن بمیل ما خوانند

           مجلس به کام ما باشد

             ×××××

دین با دنیا قاطی شد 

مسجد جای میهمانی شد

 دست به سینه بزرگان را در آن جلو جا می دهند

فقیران را اگر باشد در آن پایین تا می دهند.

            نگرانعصبانی

از واعظ و خطبه و تریبون کم نداریم ،

 اما دعا کو؟ اخلاص واخوت کجاست ؟

بجای لاف حق زدن ولبیک با خدا

 سرگوشی است  ونجوی  است ودوستی با دشمنان.

ای استعمار تو بخواب ،

ما را همین بس  که چقدرمدرسه ها علیه هم  داریم ،

 برای ریشه ی هم از آهن مذاب تو ، چه تیشه ها داریم ،

 سایتها و کانالهای فضائی  ،

توبخواب  تابگویی جاهل فراوان داریم .

           متفکر    بامن حرف نزن

 برادرم  ای خدا پرست !

 خدایی ،خدا پرستی اینهمه من وتو دارد؟

 خدایی دو رکعت نماز اینهمه دنگ وفنگ وژیست راست وچپ  وقهر وقار دارد؟

 اینهمه ادعا و رنگ و روغن ونشان دارد؟

وان المساجد لله برای چیست وبرای کی آمده؟

 تکفیر براحتی  تهمت به آسانی ،

 نعت خود گفتن و تخریب این وآن ،

در حالیکه همه می گوییم وهمه می دانیم

وخودرا زاییده بحر قرآن  می خوانیم ....

و ادعا داریم ومی گوئیم :

  قرآنی آسان داریم ،!!

                    ومحمدی خلاقه،!!!

                                               و مکتبی سازنده ؟ !!!

وامااز محمد چه گرفتیم تابه دنیا ببخشیم آن؟

 تنها سلامی دانستیم اکنون آنهم نمی دانیم!

چرا اینگونه باید بود؟

 همه چیز مسلم ارزان شد 

                               عرضه    ودمه     وماله ......

         ××××××××

مسجدی میخواهم بسازم  بی سرو صدا باشد

بی حاجی آقا و بی ریا باشد ....

آری وهمه می دانیم ......  بی تعصب و با تاسف :

 تا به مسجد نروی دلت راحت است !!،

 تا به مسجد نروی دلت نمی گیرد!! ،

طوری شده همه از مسجد ومنبر وملا بیزاریم.

 از امام وماموم  وداعی ومدعو متنفریم  ،

 هر کس براه خود وبرای خود دست ما را می کشد .

             ××××××

یاد باد آن روزگاران یاد باد ....

که مسجد سجده گاه موحد بود

معراج مومن و منبط اخوت بود

مکان تقرب و مظهر تفرج بود

 تنها جای امنی که به روح آدمی آرامش میداد مسجد بود ،

 وخدا رحمتش کند آن زمان رفت که قبلا اینگونه بود .

الآن دوست داری به تنهائی  ،

تنهای تنها اگر بگذارند وبتوانی روبه خدا،

 وبرای خدا خا نه ای تنهابنا کنی  وبا کسی دست دوستی وقول رفاقت ندهی ،

 چون بعدها معلوم میشود که این دوست به کجایت برده است و تازه راه باز گشتی نیست.

برادرم مسلمانی خوبترین  است اگر بدانیم ،

 مسجد  بزرگترین معهد وماسد تاریخ است،

 که درآن صدیقها وعلیها وحمزه ها و خالدها پرورانید  .

 در مساجد تریبون عقاید باز بودو هرکس مطالب خویش را بیان می نمود،....

 وسرود خود را می سرود ....

ومستمعینی که برای خدا آمده بودند خوب استماع می نمودند و در آخر : فیتبعون احسنه.

دیگر تحزب و کشمکش و نجوی و اعلامیه  و را ز و رمز ی نبود .

---------------------

 مسجد خانه ی خداست مقدس است : فلاتدعوا مع الله احدا.

 جای منیت وتبلیغات من وشما نیست.

 جای ادعای افراد واشخاص و این وآن نیست .

 نباید از آن بنفع خود بهره جوییم بلکه جای دعوت و دستگیری گمراهان بسوی نور وبسوی خدا ست.

از آموزه های حزبی وامانی شخصی دوری کنیم ومسجد جای سلیقه بازی من وشما نیست .

وبا ید بستری برای راه اندازی دعوت الی الله باشد نه الی غیر الله.

 نباید خانه های خدا به کانونهای سیاسی و مذهبی مبدل شوند ،

 خدایی که به هیچ خانه ای نیازمند نیست ،

 مساجد را بهترین بقعه های زمین وآنها را خانه های خود نامید تاکسی نتواند نعاذنا الله هیچ گونه ادعایی در آنها داشته باشد ویا صد را ه دعوت وراهیابی دیگران به آنها گردد.

بسیاری نه در میان زندگان بلکه در میا ن قبرستانها ومردگان ما هم اختلاف گذاشته اند.

مساجد را وسیله ای برای اشتهار خود قرار داده اند وبدانند که خود را انباز خداوند نموده اند،

 وخداوند سریع الحساب است.

راستی تو خادمی یا خدایی؟

 هرگز مومنی نماز خوان،

 اینهمه بغض وعداوت و جبهه گیری و جنگ وجدال نمی خواهد . 

      هر کسی بدون راهروی راهبری است

در جای خود هر یکی امام و خلیفه وشیخ ونبی است

       ×××××

  باید تابع حق باشیم نه اشخاص ،

 اسیر برهان نه افراد .

 قال علی(رض) :

من اخذ دینه عن الرجال ردته الرجال قبل ان یزول.

ومسلما نی تنها طریقتی است که آزادگی تام از هر قید وبندی در آن است جز قید خدا.

بنابراین من وشما که به مسجد می رویم برای خدا واحیای سنتهای اصیل اسلامی ومحمدی و فشردن دست برادران دینیباشد . نه فقط افرادی که خودمان  ایشان را برادر و یا مسلمان می  دانیم. فلا تطرد الذین یخشون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. ولا تعد عیناک عنهم ترید زینه الحیاه الدنیا فتطردهم فتکون من الظالمین.

 وبا میزان زمین و ترازوی کج خود آنان را می کشند 

در ترازویی   سماوی  ارزش کوری( ابن ام مکتوم) چه وا لا تر از مترفینی است

که همچون باد کنک براحتی سوراخ می شوند ....

با ادعا و من وما نیست

این راه راه بندگی است .

 چه بسا درویشی ساده و سالم نزد خدا بهتر از عالمی بظاهر ربانی است.

   باند بازیها را حس می کنیم  وهر روز دامن می دهیم

در حالیکه همه مسلمانیم.

یکی را می پسندیم وپشت سرشیم ،

وان دیگری را از در رحمت  حق می رانیم .

           گویا مسول بهشت و دوزخیم

                 

 مهر خدا را داریم.

 اما محمدی که رحمه للعالمین است

 حتی منافقینی را می شناخت ولی در حفظ این سر می کوشید،

 شاید یک روزی بر گردد.....!

 ونشاید کسی از دهنش در رود وایمانش را بر رخ او بکشد واو برای همیشه مترود ومبغوض حق گردد.

فتواهای صریح و جرح وتعدیل شخصیت علما و دعاتی که سالها ریش خود را در راه دعوت سفید کرده اند برای بسیاری از بی تقوایان یا دوستان نادان آسان است واین همان کاری است که استعمار می خواهد.

ای استعمار تو بخواب ما خود ویرانیم .

و هر یک به نوعی مریضیم .....

وبرای همین است منی که سالهاست خود امام وخطیب مساجد بوده وهستم

میگویم میخواهم مسجدی بسازم که تنها خودم در آن نماز بخوانم یا به خانه ی خود بر گردم و بفرمایش خدا: واجعلوا بیوتکم قبله .دیگر نزد کسی نروم.

ولطف خدا بسیار است .....

در بیمارستان اسلام (اگر بخواهیم ) خوب می شویم

وآنهم : افشوالسلام بینکم........

            وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا.

                                            والسلام علیکمورحمه الله. محسن.

-----------------------------------------------------------------

راستی نظر شما چیست؟

/ 6 نظر / 69 بازدید
محه مه د ره شید ئه مینی پاوه

جوانت گوت ماموستا نه سری ، به راستی هه روایه هه تا ناتوانی یه ک کورنوشیش به خاتری خودا به ریت ، وای لی هاتوه ئه گه ر ئه چیته مزگه وت ده لین ریابازه ئه گه رناچیت هه زاران به رچه سپی ناشیرین ، هه تا که ی ده بی وابین ، ئه م دونیا بی به رو پشته بو کویمان راده کیشیت ، به و خودایه ئه گه ر ئه و مزگه وته ش دروست که ی بو ته نها خوت بازه م وازت لی ناهینن ؟؟!

محمدعلی

سلام دوست عزیز بیانات شما شیرین و دل نشین است اجرتان با خداوند توانا، من کند ذهنتر از آنم که نظری داشته باشم،ولی نگر ان نباش تو خوب باشید همه خوب هستند و اگر بد باشید انگار همه بد میباشند، این نظام و هدف خلقت است.

بنده خدا

جزاك الله خيراُ كثيرا و أحسن الجزا

محمد علی

جناب آقای نصری سلام امید است خداوند سلامت و عافیت بشما داعی عزیز و خانواده ی محترمتان عنایت بفرمایند. بیانات شما شیرین است و دلسوز، انجانب بازنشسته ودر سراشیبی زندگی بمقا لات ارشادی حضرتعالی بر خورد نمودم واقعاً دست شما درد نکند عالی است. من اطلاعات عربی ندارم و لی نوشتار فارسی و کردی را میتوانم استفاده نمایم .اخیراً وبلا کی از دل گویه های خودم مفتوح و آرزو داشتم در صورتیکه اجازه بفرمائید مقا لات ارشادی شما را در آن درج و گاه بگاه از مطالعه ی آن فیض ببریم. لطفاً در صورت موافقت از طریق ایمیل انجانب را مطلع فرمایند .با سلام و تشکر محمد علی

خلیل مرادی

سلام بر برادر خوبم ،استاد ومرشد وعزیزم کاک محسن .حرف دل همگان بود وجاری بر قلم شما خواندم ومرور نمودم هر انچه هست وبود ونوشتی زیبا نزدیک به نظم وبا نثری روان وعامه فهم وخاصه پسند،امیدوارم تا هستیم بتوانیم از نکته وگنجینه هایت کمال فیض را ببریم .عمرت پر برکت وخیر دنیا واخرت نصیبت باد .

قباد کاکاخانی

جزاک الله خیر و بارک فی عمرک سلام علیکم ماموستا گیان پیامبر عزیزمان که درود و رحمت خدا وند تبارک بر او باد می فرماید : اگر ملاها راست باشند مردم هم راست می شوند و اگر ملاها کج باشند مردم هم کج می شوند. براستی که امروز درد اسلام درد نادانی توده ها نیست بلکه درد ملاهای بی اخلاص و دنیا دوست و شهرت طلب است. ابیماری بزرگ مسلمانها نیز عیب جویی و نقش داور بازی کردن است ، همه ما نقش داور بازی می کنیم فقط رفتارهای غلط همدیگر را قضاوت می کنیم. خودمان از همه بدتریم. ببخشید اما یک انتقاد هم از شما : ماموستا گیان شما مردم را به رعایت سنتهای پیامبرشان فرا می خوانید اما چرا باید شما در جایگاهی خطبه بخوانید که زیر پایتان حریر و نمد ، کنار دستتان آب خنک و بالای سرتان کولر گازی باشد و مخاطبین شما در زیر آفتاب و روی خاک و زمین. این چه دعوتیست. شما را به مطالعه کیمیای سعادت جلد اول ارجاع می دهم که خداوند پیاکمبر را که در سایه نشسته مورد عتاب و خطاب قرار می دهند که اصحاب در آفتاب و تو در سایه! دیگر اینکه پیامبرمان در حدیثی از امامک ترمذی می فرمایند : کوتاهی خطبه و بلندی نماز جمعه نشان فهم خطیب است. چرا عملکرد شما خ