باید برای اصلاح جامعه از خود شروع کنیم........

امام حسن الهضیبی رحمه الله می فر مایند:

اقیموا دوله القرآن فی قلوبکم، تقم علی ارضکم.

************** 

   ونقل است بر سر قبر شخصی مسیحی نوشته شده است :

 

 کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر بدهم ....

وقتی بزرگتر شدم متوجه شدم که دنیا خیلی بزرگ است من باید کشورم را تغییر بدم،.....

 بعد ها کشورم را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم ......

 در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول کنم .....

   اینک من در آستانه مرگ هستم می فهمم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم.

/ 0 نظر / 67 بازدید