رمضان ماه باز خوانی قرآن وبازگشت به خدای مهربان.

ماه قرآن وروی آوردن به کتاب خدا، وبا نگرشی دقیقتر وبینشی پاکتر بدور از تعصب و تکبر، وبلکه با کمال اخلاص به کلام الله گوش  دل دادن ، و تسلیم دستورات خدا بودن ،

وزدودن  غبارغفلت و کسولت از خود، تکان خوردن وخود تکانی وبه را ه افتادن و به کاروان خدا خواهان رسیدن.

 و خود را زیر آبشار رحمت خدا نهادن،  ونیت روحشوئی، از نجاسات شرک وخرافات و بدعتها و خود درمانیها  وفلسفیات وتجربیات ونفسیات  ، آوردن.

. وکنار نهادن بسیاری از کتابهایی که جز گمراه کردن ودور انداختن ما از حقیقتها ماهیت وخاصیت دیگری ندارند.

ان هذا القرآن یهدی للتی هی احسن.

قرآنی  که کلام الله است ، و خدای ما با همه ی ما صحبت می کند  نه فقط با علما و پیشوایان مذاهب ما.

باری الها: بازهم به بارگاه پر از مهر و مودت تو باز می گردیم،

 ای تو به پذیر ، ما و تو به ی ما را به رحمت خود بپذیر.

وبه ما توفیق عنایت فرما که به کتاب تو وسنت پیامبرت حضرت محمد امین (ص) تمسک جوئیم ،

واز کسانی باشیم که به خوبی وبه حق آنر تلاوت نموده ومی فهمند  :

 الذین یتلونه حق تلاوته اولئک یومنون به.

واین است طریق راشدین....

نه روش کسانی که تنها  برای بدست آوردن  منافع مادی وشهرت وکرسی آنرا تلاوت می کنند.

ویا آنرا تنها برای تبلیغ خود وحزب ومذهبشان مطالعه نموده می کنند ، که این دیگر تلاوت نیست ،

واین بهر ه برداری سیاسی وحزبی از قرآن است. و پناه بر خدا از چنین نگرشهایی....

وچنین بهره برداریها و برداشتها ویا اینگونه نگرشهایی ،عدول از طریق  راشدین،و بازیچه قراردادن این راه و خارج ازخط ومشی ،یک شاگرد واقعی قرآن کریم است.و شهید اسلام سید قطب رحمه الله می فرمایند : قرآن آنقدر به تو دل می دهد که به آن دل بدهی.

  یا در نگرش قرآن تنها آیاتی را می بینند و می خوانند که ایشان را تایید کند وعقاید خود را بر این کتاب تحمیل می کنند.

ودر تبلیغ اسلام ودعوتی که می کنند جز تبلیغ حزبی وتوجیه عقاید ضاله ی خود هدف دیگری ندارند.

رب تال یلعنه القرآن

خدا یا ما را از شاگردان خوب وشایسته ی این کتاب قرار ده ،

 تااز کسانی گردیم که از تشنگی وگرسنگی این ماه  پربرکت ، برای روز جزا تقوا ومجاهدت بدست آوریم    . آمین.

٣٠/۵/٨٨ سیم شعبان المعظم ١۴٣٠ ه-ق. 

/ 0 نظر / 29 بازدید