ویل للعرب:(اعراب ومشکلات فرا روی آنان).

 

 

مولانااقبال علیه الرحمه می فرمایند:

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی  ×  این ره که تو می روی به ترکستان است

حضرت عمر رضی الله عنه می فرمایند اعراب ذلیل  بودند واسلام آنان را عزت بخشید وهرگاه بخواهند از اسلام دست بردارند خداوند ایشان را خوار وذلیل می گرداند. و عبد الحمید کشک می فرمایند : اعراب با اسلام ارزش دارند وعرب بدون اسلام فلا شیء( چیزی نیست) یعنی سرمایه ای ندارد. وشهید عبدالله عزام  بسیاری از احزاب وافکار غیر دینی در میان اعراب و خاورمیانه را بعنوان تیارات المنحرفه نام می برد.وهشدارهای زیادی به اعراب می دهد که به اسلام باز گردید.وتنها راه نجات در تداوم مکتب روحبخش اسلام است.هر قومی امروزه مشکلات خاص خود را دارد ویا در مشکلاتی دست وپا می زند واعراب که قومی آشنا وبرجسته اند با کثرت عده وداشتن ثروت وسرمایه ومخازن ارزنده ای که دارند با مشکلات بسیاری مواجه اند ومهمتر از همه حکام مختلف الرای واحزاب متعدد.

واما اینکه می گوئیم قومی آشنا وبارز اند از این روست که مبعوث شدن پیامبر خاتم از ایشان بود وآخرین نسخه ی آسمانی هم قرآن کریم وبه زبان عربی فصیح است واین خود امتیازاتی قابل بحث است واز اینجاست که از اعراب انتظارات بیشتری می رود ، چون ناصح و واعظ و حکیم وفقیه و هرچه در بلوک اسلام در آمده و پا به عرصه ی تبلیغ گذاشته یا از ایشان گرفته اند ویا از ایشان برخواسته .

وحتی آیات واحادیث بسیاری مستقیما ایشان را مورد خطاب قرار می دهند. لهذا آن انتظاری که از اعراب  می رود از بسیاری از اقوام نمی رود.البته اعراب قومی اصیل ودارای هویتی مشخص اند واز  فرهنگ  وتاریخچه ی  سنگینی برخوردارند ،هم نسلشان وهم زبانشان دارای جایگاه والایی است ، ودر جای خود ملتی با ارزش اند واما سنخیت عرب بیشتر به اسلام میخورد وارزش آنان در همراهی با اسلام است وآنچه به قیافه ی آنان میآید  تنها مسلمانی است.وبحث مورد نظر ما همین نکته است که نه فقط قوم عرب بلکه تکرار سنن الهی نسبت به همه اقوام وافراد طاری وجاری است.وهر گاه فردی یا جمعی وقومی دنبال غیر اسلام بیفتند جز شکست وخواری نتیجه ای ندارند.ووعده ی الهی است ووعده الحق : ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا.وخداوند دمار از روزگارش در می آورد.ونه فقط اعراب بلکه بسیاری از اقوام وملل بعلت رویگرداندن ویا کم توجهی به اسلام عزیز  چگونه در ابتلائات الهی گرفتارند ، ولی بسیاری از اعراب بیشتر از همه در گنداب اعمال ورفتار ناباب خود دست وپا می زنند .

 وبه علت رویگردانیشان از نور خدا  واز لا اله الا الله، قبر خود را با دستان خود کنده اند.بدینگونه که نه فتحی بدست آورده ونه آبرویی بعد از خود بجای گذاشته اند.وامروز آتش در ملکشان افتاده و به این زودیها خاموش شدنی هم نیست .وشکی نیست که دو طیف مختلف اند ودسته ای راه نجات خود را هم در دنیا وهم در عقبی یافته اند وآنهم تمسک به حبل الله المتین است. ودسته ای دیگر با سر نوشت خود بازی می کنند ودر نعیم غرق اند و شادمانند و از عبودیت یزدان غافلند. و نمی خواهند صدای بیدار گران قوم خود را بفهمند همانگونه که سیدنا موسی علیه السلام به قارون گفت:  اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لایحب الفرحین.این دو گروه تا روز قیامت در جدال اند واما برگ برنده در دست کیست ؟

 واگر همه همصدا راه اسلام وسیدنامحمد (ص) را تداوم می بخشیدند وجمالها با تکیه بر عربیسم با برادران خود خدعه نمی کردند و( سید قطب )ها  و(عبد القادر عوده) ها رابخاطر متاع فریبنده حیات دنیا به سیاست بازان شرق وغرب نمی فروختند و زیر تازیانه های (حمزه بسیونی)ها و.... قرار نمی داند ، پیروزی  دکترمرسیها ومردم رشید عرب هم اینقدر تاخیر نمی افتاد، وشکافها این اندازه دهن باز نمی کرد وحدودخسارات  وارده هم تا این حد نامعلوم نبود .وهنوز کجای راهند؟ اگر خیره سری سران بعث عرب و پادشاهان عضض نمی بود ،جغد تقدیر بر بام  اقصی و غزه ی ما   اینقدر غریبانه ترانه ی اسارت نمی خواند واین تقدیر نیست بلکه کوتاهی است : ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.

وبیش ازاین آزموده را آزمودن خطاست.باید روشنفکران وشعرا و ادیبان عرب بخود آیند که هر چه عقب ماندگی است بعلت دوری از بندگی یزدان متعال  ونفهمیدن  معنی  ومفهوم واقعی کلمه ی : لا اله الا الله است .ودر این بیداری اسلامی وبهارعربی باید تولدی دوباره بیابند واز این افسردگی بیرون بیایند.وخیالبافیهای ربیع گونه قزافیها کم کم خزان پاییزی به خود گرفته وبرگهای آنها  یکی پس از دیگری دارند در هم می ریزند،و آخرین تیرهایشان را دارند رها می کنند وآنچه برسر آنان آمد ومی آید خدا نصیب گرگ بیابان نکند.

و بازور سکوتی به جامعه ی خودبخشیده بودند به زعمشان این سکوت نشانه رضایت است، واگر کارهای نیکی هم کرده باشند  با قتل وکشتار بیگناهان  آنرا هم پایمال کردند:وبفرمایش سعدی علیه الرحمه:بسا نام نیکوی پنجاه سال × که یک کار زشتش کند پایمال. وخزائن  و بانکهایی که از سرمایه  وخون ملت اندوختند نصیبشان نشد و همچون قارون : فخسف به وبداره الارض،همه را از دست دادند و خدای مظلومان خدای بزرگی است،( اتق دعوت المظلوم) وباید جوجه ها را در آخر پاییز شمرد والآن معلوم است ابتر ودم بریده کیست؟ یاران مدرسه های دینی و شاگردان مساجد یا رهروان خودکامه ، وخیلی ها هم برایشان فرصت باقی است وآنرا کاملا از دست نداده اند وچرا تعلل کنند:تعلل به کار جهان کی رواست ×که تاخیر را فتنه ها در قفاست.چرا دیر می کنند وچرا توبه نمی کنند؟نبینی که چون گربه عاجز شود × در آرد به چنگال چشم پلنگ؟ والحق که مرگ هم خبر نمی کند: ای پادشاه شهر چووقتت فرا رسد ×تو نیز با گدای محلت برابری.

 وتنها راه پویا،راه اهل دل واهل قرآن،  ویاران قرآنی ومحمدی است که  می درخشدوحیات دنیا را ( حتی در زیر گلوله های سمی وفسفری) روحبخش ،  وآخرتشان را به شکل دلخواهشان در می آورد، و همه میدانیم که روح ایمان در میان مردان وزنان غیور وجوانان موحد عرب(بالاخص)  زنگ بیداری به صدا در آورده وهمگان را بیدارنموده،و ضرب المثل است: سالی که نکوست از بهارش پیداست ، و همیشه در میانشان گروهی پیدا می شوند که رهروان و یاران واقعی اسلام ومحمد(ص)اند وظاهرین علی الحق الی یوم القیامه خواهند ماند،واگر  مردان وزنان غیور بتوانند در این راه خدمتی بکنند وغیرتی نشان دهند چرا باید ساکت وراکد باشند: همت بلند دار که مردان روزگار× از همت بلند به جائی رسیده اند.( والذینهم بشهاداتهم قائمون) .و بازهم باید بدانیم که این جهادی ممتد است وفرض عین است وهرکس در تداوم این راه به وظیفه ی خود عمل می کند هر کس باعمل اراده وعقیده اش را ثابت می کند: نه هر سر خی بود مرجان× نه هر سبزی بود مینا. و آری به اتفاق جهان می توان گرفت.واگر حرکت کنیم براه می افتیم وگفته اند:آب می گردد گودال را پیدا می کند:( ومن یومن بالله یهد قلبه).

 ودر این دوقرن اخیر تاریخ نشان داده که در میان اقوام مختلف ما وخصوصا اعراب هر آنکس حامی اسلام بوده ارزش ومحبوبیت وموفقیت وی به مراتب بیشتر از کسانی بوده است که تنها در کانال ملیت و مرامهای دنیوی بوده اند وعمر مختار و عز الدین قسام و احمد یاسین نام نیکشان بر جریده ی اسلام وعرب همیشه می درخشد .

 وهمانهایی که بیشتر دم از ملیت زده اند چون التزامی عملی به راه و وجدان و ملت  وخدا و آخرت خود نداشته اند ، یک روزی هر آنچه از مواد کشنده بدست آورده اند برسر ملت مظلوم خود ریخته اند، چرا چون بویی از اسلام وایمان وانسانیت نبرده اند ودر احزاب کاملا مادی وسیاسی انسانهای دلسوز ومهربان وغمخوار انسانیت، ببارنمی آیند. وبسیاری  دراین میان ، در دوراهی مرگ وزندگی اند وباید با جرات تمام یا اسلام رامایه ی افتخار بدانند ویا آنرا انکار کنند . وسیعلم الذین ظلمواای منقلب ینقلبون.

  پروین رحمه الله علیها می فر مایند:

 زهد با نیت پاک است نه با جامه ی پاک    ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد

  سوی بتخانه مرو،  پند برهمن مشنو        بت پرستی مکن این ملک خدایی دارد.

وصلی الله علی محمد وآله اجمعین. والسلام علیکم ورحمه الله. محسن نصری کرمانشاه.6 /5/1391 ش

---------------------------------------------------

نقل این مطلب وترجمه آن برای همه آزاد است به شرط ذکر منبع ورعایت امانت که کاملا مراعات شود. وآدرس ما:  وبلاگ:  راشدین 1430   است.

 

 

 

 

/ 6 نظر / 65 بازدید
sara

عالی بود مرسی اگه ممکنه لینک سایت منو با عنوان فروش پودر مورست در لینک دوستان ثبت بکن و ایدی یاهو مو خواستی اد کن و اگر کالایی از فروشگاه خواستی بگو تا با تخفیف برات بفرستم

انجمن کلبه دوستی

درود دوست عزیز به انجمن ما سر بزنید و خوش حال میشیم در انجمن فعالیت کنید و یک جو صمیمی و دوستانه ایی ایجاد کنیم باتشکر www.kolbedoosti.ir

ahlebait

سلام دوست عزیز.... وبلاگ خوب و پر محتوایی دارید.. بهتون تبریک می گم.. همینطور که مستحضرید یک از روشهای واقعا موثر در افزایش بازدید کننده و افزایش رنکینگ و محبوبیت گوگل تبادل لینک با سایر وبلاگها و سایتها می باشد.وبلاگ اهل بیت علیهم السلام با آمار بازدیدکننده بالا از بهترین گزینه های تبادل لینک محسوب می شود. از آنجاییکه وبلاگ ما دارای سیستم تبادل لینک اتوماتیک و هوشمند می باشد در صورت تمایل به تبادل لینک به وبلاگ اهل بیت علیهم السلام وارد شده و بر روی کلید تبادل لینک اتوماتیک کلیک نمایید در کمتر از 30 ثانیه لینک شما بصورت اتوماتیک به لینکستان وبلاگ ما افزوده خواهد شد. با تشکر و تقدیم احترام http://ahlebaiteshgh.blogfa.com

mehrdad

سلام وب قشنگی داری به من هم سر بزن گالری عکس www.gallery.architectur.ir تبادل لینک رایگان www.rank.architectur.ir تباذل لینک سه طرفه www.misdownload.ir با تشکر

ali

سلام وبلاگ جالبی دارید امیدوارم که موفق باشید

Haider

sallam this ist abslut good