نمونه ای از فقه اهل رای واهل حدیث ...

 

برای جوانان محقق وطلاب ودانشجویان عزیز وارجمند ذکر می کنیم تا در تحقیق خود نمونه ای روشن پیش رو داشته باشند.واهل رای مثل امامان ابو حنیفه وشافعی، واهل حدیث مثل  امامان مالک واحمد.علیهم الرحمه والرضوان.

وبیشترین مسائل روز در میان جوانان مساجد ما بر سر همین دونکته است که آیا مطابق فقه ورای فقهایی مثل ابو حنیفه وشافعی عمل کنیم؟   و یا امامانی همچون  مالک واحمد و مطابق نص ظاهری کتاب وسنت  .   که  در عین حال هر دو تضاد چندانی با هم ندارند واگرهم هست در فروع است.مثلا همه ی مذاهب در مراسم حج از اهل حدیث تبعیت می کنند و اهل رای هم بر اساس ادله ی کتاب وسنت فتوی می دهند ولی بستگی به سقم وصحت احادیث وسندیت آنان دارد که دلیل و برهان هرکس  به نص ( قل هاتوا برهانکم) قویتر باشد راه صحیح آنست ،واصابه ی حق مهم است نه پیروی از فلان وعلان.  ومذهب تمام  ائمه ی اعلام هم حتی اگر چه مخالف رای خودشان هم باشد خارج از این مقوله نیست.  ونمونه ی این فرزانگان حضرت امام شافعی(رح)  است وقول مشهور او که می فر مایند : اذا صح الحدیث فهو مذهبی.....

پس با ما باشد ......

  

 

 

 

کتاب الطهاره :

 

 به روشی ساده، بر مبنای:    فقه امام شافعی رحمه الله 

 واما قبل از هر چیز اگر میدانیم که :

1-نماز ستون دین است،(الصلاه عمود الدین).

3- واز شرایط مسلمانی است:بنی الاسلام علی خمس  شهده ان لا اله الا الله وان

محمدا رسول الله واقام الصلاه وایتآء الزکاه وصوم رمضان وحج البیت ( لمن

 استطاع الیه سبیلا).

2-واولین سوآل قیامت در مورد آنست؟( اول ما یحاسب  به العبد یوم القیامه الصلاه).

3-وبدون رعایت طهارت کامل،ویاد نگرفتن احکام وآداب آن  ،نمازهایمان باطل اند ؟

در نتیجه  باید  حد اقل    مقداری  در حد این(  ورقات )  در مذهب  خود  ویا  بر

روش سنت رسول الله(ص)  را برای خود یاد بگیریم  و همچنین  به  فرزندان

خود بیاموزیم : وامر اهلک بالصلاه واصطبر علیها.

اوکما قال الله ایضا : یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا.

واگر سوآلی برایمان پیش آید ، آنرا حتما از اساتید بزرگوار بپرسیم.

 ومی توانید با ذکر منبع از آن پرنت بگیرید.

وقطعا از سوالات و پیشنهادات و  انتقادات سازنده ی شما  استقبال می شود  . التماس دعا.  والسلام علیکم ورحمه الله.

 

  1/3/88ش

 

کتاب الطهاره:

آبهایی که پاک وپاک کننده اند:

1-     آب چشمه 2-آب رودخانه وجویبارها   3- آب باران 4- آب برف 5- آب تگرگ 6-آب دریا.  7-آب چاه.

                                                     چند ملاحظه:

1-     هر آبی که تنهانام آب برخود بگیرد.

2-    ومستعمل نباشد.

3-    وجاری باشد ویاراکد وطعم وبو ورنگ اصلی خود را از دست نداده باشد واگر تغییرات کمی در آن بوجود آمده باشد وکمتر از دو قلتین نباشد یعنی  12 -11 حلب آب.

4-    اگر آبی با این اوصاف در جایی بود وهر چند نتوانی از نظر مزاجی از آن بنوشی باز هم پاک وپاک کننده است.

5-    اگر در رود خانه ها فاظلابها قاطی شده باشد هر چند ظاهرا در  طعم ورنگ وبوی آنهم  تغییراتی دیده نمی شود ولی چون میکرب زا ومشکل آفرین است وسلامتی جامعه را تهدید می کند قابل استفاده نیست.

6-    در تصفیه خانه های شهری ودولتی ما دامیکه مسولین امور بهداشتی آنجا آنرا برای آشامیدن تایید کنند ویا تنها برای سنگ ساز بودنش آنرا تایید نکنند آنهم پاک وپاک کننده است.

7-      مواد ضد عفونی کننده وکلرهایی که داخل آبها می ریزند چون برای  رفع آلودگیهای آن است مانعی در آب بوجود نمی آورند.

8-     ماندن آبها در ظروف مسی وآهنی وپلاستیکی ( بیشتر در مناطق گرمسیری) هر چند پاک وپاک کننده است ولی آشامیدن آن خطر ناک است خصوصا در دنیای پر از آلودگی امروزه ما ووجود بیماریهای عفونی بسیاری که شیوع پیدانموده ورایج اند  . البته چنین آبهایی پاپ وپاک کننده ومکروه اند. یعنی علمای اعلام بکار بردنشان را دوست ندارند .

9-     در کل درگذشته ها چون برای حفظ نسل وبقای سلامتی نوع بشر اسلام عزیز در باب پاکی و طهارت و رعایت نظافت وبهداشت در همه امور حتی بهداشت روحی وروانی اینگونه خدماتی به بشریت نموده وشاگردان خود را همینطور تربیت  کرده ومی کند.

10-   لهذا در امور پاک بودن آبها امروزه مر اکز بهداشتی  حتی بهتر از فقهای اعلام،  وارد اند،  چون هر کاری بیشتر به متخصصین آن مربوط است و دخالت فقها در این نوع فتاوی  تنها برای تبیین احکام آنها است والا در شناخت آبها ویا در ک دقیق هر چیزی باید از متخصصین آن فن سوآل شود.   وبرای هر نوع استفاده از آبها می توانیم از مسولین ذیربط بهداشت بپرسیم. مثلا در مورد نوشیدنیها  از آنان می پرسیم از چه ترکیباتی بو جود آمده اند وبعدا از فقیه می پر سیم آیا چنین مشروباتی باچنین تر کیباتی حلال اند یا حرام؟ وحکم آنرا متخصصین احکام شرعی ویا مجتهدین بزرگوار صادر می کنند. واز مواد مخدر ومشروبات  الکلی واندازه ی الکل آنها ویا رنگها وکرمهایی که امروزه و یا در آینده به کار می آیند ، علمای اعلام آگاهی چندانی ندارند تا در مورد آنها احکامی صادر کنند، ولی بعد از شناختن آنها ایشان هم می توانند احکام شرعی را در موردشان مشخص کنند  .

 احکام وآداب  قضای حاجت( ودخول به دستشوئی):

 * اگر در صحرا یی که هیچی در اطراف اونباشد  قضای حاجت کند، اولا: پشت و یا  رو کردن  به قبله وماه وخورشید ( که از آیات الهی اند)  حرام است. (مگر در حالات ضروری). * اگر(  توالت در منازل  روبه آنها و یا پشت به آنها ساخته شوند مهم نیست چون این موضوع در مورد بیا بانی است که اطراف انسان را هیچ چیزی نپو شانیده باشد* دیدن ونگاه عورت دیگران از گناهان کبیره است ودر دستشوئیهای عمومی فرنگی  ،که در ست می شوند  و  دفع ادرار سرپایی  ودر معرض دید دیگران است هر دو حرام اند.*   گفتن: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.( ای الهی به تو پناه می برم از هر مزاحمتی از جنیان مذکر ومونث.یا  از شرهر نوع میکربی ) سنت است .*  اول پای چپ را جلو می نهد، برخلاف دخول به مسجد.(تا اگر سکته ای پیش آید به بیرون توالت بیفتد).* اگر بتواند قبل از هر چیز یک بار داخل دستشوئی را بشوید بهتر است.*لباسهایش را مقداری با لا بکشد تا کثیف نشود.* شلنگ آب ویا وسیله ای که با آن خود را می شوید باید اگر داخل دستشوئی افتاده است یک بارآنرا بشوید  وخود هم سعی کند بعدا آنرا جلو پای دیگران نیندازد تا بچه های غیر ممیز آنرا کثیف نکنند.* در هنگام نشستن  پشت پای را ستش را بلند کرده وبر طرف چپ خود مقداری متمایل شود تا معده ی او بهتر خالی شود.* میتواند با  سه بار  بکار آوردن ، هر چیز خشک ، زبر ، غیر محترمی ،نجاست خود را بردارد وپاک کند.. این کار به صورت کندن وبرداشتن است ، نه مالیدن وکشیدن.* با تگرگ وبرف  واشیآء چرب  وخیس ،نمیتواند خود را پاک کند  ویا وضو بگیرد. ( ولی  با آب برف وتگرگ صحیح است ).* اگر در جایی هم آب باشد وهم سنگ ، می تواند به یکی از آن دو اکتفا کند. یا از هر دو استفاده کند .واگر اول با سنگ وبعدا با آب باشد بهتر است  .وامروزه بجای سنگ از دستمال کاغذی استفاده می شود واین بهتر است. چون به هر حال استفاده  زیاد وغیر ضروری  از   چیزهایی مثل سنگ زیان بار است و بعد ها جراحاتی  در پی خواهد داشت . که استفاده از اینها هم مثل تیمم با خاک برای حالات ضروری است که تا نماز  فائت نشود. و رعایت هم سنگ یا نظایر آن، وهم آب ،در همه جا کاری صحیح نیست چون بکار آوردن سنگها و...  در توالتها، باعث گرفتگی فاضلا بها شده  وخلاف عقل وحکمت است.وبیشتر این کار برای زمانی قابل استفاده بوده که مواد ضد عفونی کننده نبوده اند. ودر هر حال استفاده از دستمال کاغذیها در مرحله اول وبعدا از آب استفاده شود بهتر است چون ....*  شکارچیان در فصل زمستان که سنگهای بیابان هم خیس اند با اشیآء خیس نمی شود استنجا کنند وباید از منزل پارچه هایی خشک وزبر وغیر ه با خود ببرند والا کمتر می توانند در کوه طهارت شرعی بجای بیاورند.* واما در توالت ها ی فرنگی رعایت اصول طهارت شرعی،  بسیار مشکل است وبا ید اهل نماز در این مورد خوب دقت کنند که عالمانه عمل کنند. *   باید دقت کنند که در هنگام دستشوئی ،جورابها وپا هایشان خیس نشوند. نشایدکثیف شوند وبا بیرون آمدنش از دستشوئی جانمازی یا  فرشها را کثیف کند.*  از مصرف زیاد آب واسراف آن در همه حال( طهارت . وضو. وغسل) خود داری کند چون  اولا: خداوند مسرفین را برادران شیطان می داند  و ثانیا : دچار وسواسی می گردد وبسیاری به این وضع گرفتارند. .* با دست راست آب را بر خود بریزد وبا دست چپ خودرا بشوید .(چون  اولا: یمین بر یسار مقدم است ، و ثانیا: انگشت شهادتین در دست راست می باشد وبسیارمحترم است، وثالثا:  با دست راست غذا می خورد واین بسیار مهم است) .*  گیر دادن ادرار ودیر رفتن به دستشوئی  برای مثانه و کلیه ها ومجاری ادرار زیانبار است وهمچنین بسیار ماندن در دستشوئی مشکلاتی برای کبد و.... به دنبال خواهد داشت.*خروج مذی ووذی باعث بطلان وضو است  ونا پاک است و( فقط آن محیط را بشوید کافی است).* بر جایی که بچه شیر خوار بر آن شاشیده ،تنها با پاشیدن مقدار همان ادار آب پاک، برآن محل ویا بر آن لباس یا فرش کافی است . 

 

طریقه ی وضو گرفتن صحیح :

شرایط وضو:

مسلمان باشد* آب مطلق * عدم پوشش بر اعضای وضو* عدم منافی( در حیض ونفاس ودر جنون و...نباشد)* عدم صارف (کفریات نگوید)* به حد تمییز رسیده باشد*دانا بودن به چگونگی وضو*

موجبات وضو گرفتن:

1-     بی وضوئی 2-قصد عبادتی که مستلزم وضو باشد.

 فرایض وضو گرفتن شش چیز است.

1          قصد کردن این فعل یا نیت داشتن برای انجام آن ( قلبا) 2- شستن روی از بیخ موهای پیشانی تا زیرچانه واز این گوش تا آن گوش.3- شستن هر دو دست با آرنج.  4 - مسح قسمتی از سر با آب تازه  5 - شستن هر دو پا با کعبین.  6- رعایت ترتیب.

   سنتها وآداب وضو:

  دستانش را در ظرف آب فرونبرد تا آنها را سه بار نشوید.(بخاری ومسلم وابو داود وترمذی ونسائی ).-نام خدا بردن واگر یادش رفت وضو باطل نیست. ( ابو داود وترمذی).-سیواک کشیدن یا مسواک زدن.( مالک وبخاری).-مضمضه  و استنشاق .( بخاری ومسلم وابوداودونسائی وترمذی).-خلا ل انگشتان دست وپا.(ترمذی).-مسح تمام سر و ظاهر وباطن گوشها.( بخاری ومسلم).-سه بارشستن هر عضو.(نسائی واحمد وابو داود).-رو به قبله نشستن. - تقدیم راست بر چپ.- سخن نگفتن.- موالاه.- بجز  بسم الله الرحمن الرحیم در اول آن دیگر تا پایان وضو گرفتن هیچ ذکری نداریم  و در   پایان گفتن این ذکر سنت است: اشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله.، اللهم  اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین.سبحانک اللهم  وبحمدک  لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.کمک نگرفتن از دیگران-وسنتهای وضو بسیارند...

ومکروهات آنهم :

 چند چیز است مثلا زیاده روی در  مصرف آب* بیش از سه با رشستن* کمتر از سه بار شستن* مسواک بعد از زوال برای

/ 0 نظر / 144 بازدید