بمناسبت میلاد پربرکت سیدنا محمد(ص):

 

ببـــــــــاران ای بیکران رحمت .

ببـــاران رحمتت هردم برروح احمد .

-------------------------------------------------

سیدا. احمدا. محمدا....

ما قطره ها ....

ما شب نم ها.......ما کوچکترینها

کوچکتر از آنیم

قدمها در رهت برداریم

مقابل دریا که می رسیم خشک می شویم….

فقط می گوییم

                      برتو هزاران صلوات .
---------------

 سیدا ...

ای بهترین اسوه ی آد میت
                 ای بهترین الگوی حیات ....

 ای ابر رحمت

 زمزمه ات  بی پایان است

هرچند صلوات بسیار می دهند بر تو

                      باز هم بر تو هزاران صلوات .

           

      ---------------------------

 مجلسی که یاد تو در آن نباشد تلخ ترین است

  سکوتمان بی قراری  دیدارتوست

ای سفید کننده ی روسیاهی بشر

 ای کان رحمت

ای پاکن سیاهه ی تاریخ

دل گنجشک وار من

برای حب تو کم است .

 پایه های  ضعیف دلم

 توان وزنه ی عشق تو ندارند  !

چه رسد به جادادن  نورتو ؟

حب تو در نجم  وشجر 

        در دل کوه وکمر

 در دل اقیانوسها وماهیها

در دل  جن وملک 

        در دل عارفان پاکدل

                      در دل قرآن و اذان

در دل شعر  که هیچ، حتی در دل شعور هم ،

 جای خود را بازکرده و بازهم جاندارد.

رد پای حب تودر دل سنگهای اورامان من   

از زبان نالی

                 و محوی

                       و بیسارانی 

                                     و مولوی (1)

از درون آب بل

                  و زریبار

                         و سیروان

                                و قره سو (2)

از رخسار وه ر که مه ر 

                             و  وه نه وشه  

                                                و چنور (3)

 از میان مساجد  و قصاید و سرود و دف

                                                    دیده می شود.

---------------------------------------

تو دعای بشر بودی

              که مستجاب گشتی

آن کیست باورت نمی کند؟

                  خود را محاکمه نمی کند ؟

 چرا ترا نمی پوید ؟

             چرا  خود  را نمی گوید؟

چرا اینگونه می پوسد؟

                 چرا اینگونه می میرد ؟

                  

ای کان حکمت و بها

             مازنده به راه توییم 

                             برتو هزاران صلوات

           

      -------------------------                   

 با سحر کاذب خود  

دنبال معجزات تو

               ریسمانها می بافند 

   از روی قیل وقال تو

 یا از روی  احادیثت 

                روایتها ونسخه ها

بنام تو  می پیچند  

           در بازار سیاه  خود

که کارخانه مینامند

              به مردم بی بضاعت می فروشند!

ولی راه بیضای  تو روشن 

              عجل سامری مردار

 ای آرزوی بشر 

                         ای بیدارگر     

                           برتو هزاران صلوات.

 --------------------------

از حسرت می رهد آنکس

                    قدم در راه تو دارد

جغد نیست در ویرانه بخوابد ....

هرآنکس راه تو جوید،

            بخت سیاهش روشن است

                              همچون بلال

 شمع می شود

                    که پروانه روی او سوزند

 وانکس دل می دهد  ترا 

              هم روز دارد  هم روزگار

  بهار عمرش خواهد ماند

                        برقله ی حیات

 نام نیکش بود باقی بعد از وفات...

 ای شمع بشر

سینه به سینه ، دم به دم

          بر تو هزاران صلوات .

-------------------

(1): چهار شاعر نامی اورامان. در کردستان ایران.

(2):چهار چشمه ی خروشان  اورمان.

(3): سه گل خوش بوی  اورامان.

16×11×1390- ش

/ 2 نظر / 38 بازدید
علی امیری

ای که نامت در ورای ما وراست/ای که عشقت طلعتی از واضحاست سلام ماموستای عزیز تبریکات ویژه ما رو هم پذیرا باشید

علی امیری

سلام ماموستای عزیز با یه مطلب جالب از مسلمان شدت یه دانشمند غربی اپ کردم منتظرم قدم سبزت هستم نیک باشی و پایدار