توسل به اسما’ الله الحسنی.

  * واینها همه از صفات یک فریاد رس مثل توست ،  وکسی جز تو دارای این اوصاف عالیه نیست .

·      ای تنها ترین تنهایان وای مجیب دعای مضطرین. حتی اگر اجازه دهی که کسی غیر از توررا بخوانم نمی خوانم ، چون از باب استحیآء چگونه بتوانم در برابر وجود مبارک همیشه حاضر وناظرت کس دیگری را بخوانم ، وحتی هیچ پیامبری جز تورا نخواند.

·       در حالیکه از دوران بسیارپایین حیاتم  که حتی  شرمم  آید از آن بگویم..... ( من نطفه) تا به امروز که   چشم وگوشی باز کرده ام ( فجعلناه سمیعا بصیرا) وبا گستاخی  تمام  از سایه ی الطا ف  بیکرانت   خود را یک انسان  می دانم،  تنها تو خالق  ورازق و یاور وفراهم کننده ی نیازمندیهای حیاتم بوده ای  و اگر خود را خوب شناخته باشم ،باید همیشه  این سرود سید الاستغفار را زمزمه کنم  :(اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ماستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت).

 

·      و در آن دورانی که نه خود را می شناختم ونه تورا، توبودی که من ناچیز را از هیچ آفریدی و مرا در نهایت معدومی شناختی وهمیشه فریادرسم بود ه ای ،  وحتی پدری که  تربیتم می کرد و معلمی که تعلیمم می داد ویا مادری که  خوابهای شیرینش را برای من بهم می زد تا که من گرسنگی نکشم ، اینها همه وهمه  و  اینهمه  نعمات دیگر ی که در اختیار من است از لطف توبود ه وهست وتو بمن بخشیدای.

 ·      والآ ن که چشم وگوشی پیدا کرده ام چرا به تو نبالم  ای خالق بیچون ، و راه را از خود گم کنم و دنبال کس یا کسان دیگری بروم؟ وبجای احد احد گفتن  وتو را ولی نعمتها دانستن  ، و با آنهمه عظمتت فراموشت کنم ؟! وبه درگاه خلق فقیر پناه ببرم؟ !( والله الغنی وانتم الفقرآء).واین است نتیجه ی دروسی که خواندم ؟ واین  است شرط علم وعرفان و انصاف وبندگی  ( حا شا وکلا ...)؟ یا ایها الانسان ماغرک بربک الکریم؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صوره ما شآء رکبک.

·      قال الله سبحانه وتعالی:(ولله الاسمآء الحسنی فادعوه بها وذرواالذین یلحدون فی اسمآئه سیجزون ماکانوا یعملون).(180-اعراف)وبرای الله تعالی نامهایی است ، پس اورا بدان نامها بخوانید.وکسانی که نامهای خدا را به تحریف می کشند رها کنید.در آینده ای نزدیک کیفر آن اعمال (وعقاید) زشت خود را خواهند دید.

 

·       همانهایی که شما فرامیخوانید انسانهایی مثل خودتان اند نه سنگها وچوبها: ( ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم ، فادعوهم ، فلیستجیبوا لکم  ان کنتم صادقین): (149- اعراف.) کسانیرا که پایین تر از خدا ( به فر یادرسی ) می خوانیدبندگانی همچون خودتان اند ،( وکاری از آنان ساخته نیست ونمی توانند فریادرس شما باشند، بنا  براین به زعم تو خالی خود اگر کاری ازایشان ساخته است ) پس آنان را به فریاد خوانید. باید که به شما پاسخ دهند اگر راست می گوئید.

 

·       ( الهم ارجل یمشون بها )آیا این (پایینتران از خدا، هر که وهرچه باشند) مگر دارای پاهایی هستند که با آنها راه بروند؟ ( ام لهم اید یبطشون بها)یا دارای دستهایی هستند که با آنها چیزی را بر گیرند؟( ودفع بلا از شما وخویشتن کنند؟) ،(ام لهم اعین یبصرون بها ؟) یا چشمهایی دارند که با آنها ببینند؟( ام لهم آذان یسمعون بها؟) یا گوشهایی دارند که با آنه بشنوند؟(پس چرا کسانی را که از خدا پایینتر اند شریک خدا می کنید؟) ( قل ادعوا شرکائکم ، ثم کیدون، فلا تنظرون)-(195-اعراف).بگو  تمام این نوع بتهاییرا که شریک خدا می دانید،فراخوانید وسپس شما وآنها همه با هم ، با هر سیاستی که می خواهید  ، علیه من اقدام کنید.( وهر چه از دستتان برمی آید دریغ نورزید) ومرا مهلت ندهید.( اما بدانید اینها موجودات غیر موثری هستند وکمترین تاثیری در سرنوشت من وشما ندارند).

 ·       ( ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین) (196-اعراف).بی گمان تنها سرپرست و( فریادرس) من خدایی است که این کتاب (قرآن  را برای من ) نازل کرده است واوست که بدگان شایسته را سر پرستی می کند.

 

·       (والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم  ینصرون)(197-اعراف).چیزهایی را که شما بجز خدا فریاد می دارید ومی پرستید ، نه می توانند شما را یاری دهند ونه می توانند خویشتن را کمک کنند.

·       واگر از ایشان درخواست راهنمائی کنید در خواست شما را نمی شنوند(وان تدعهم الی الهدی لا یسمعوا ) وآنها را می بینید که حتی ظاهرا به شما می نگرند ولیکن چیزی را نمی بینند (وتراهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون).

 

·       پس عاقل وغیر عاقل مثل ملائکه وجن وانسان و....و حیوانات وجمادات ونباتات و آب وآتش و...وهمه وهمه ملک خداست .وخدای متعال خالق تمام هستی ومافیها است.و گردش لیل ونهار ومرگ و حیات واجل ورزق و... همه چیز در حیطه ی قدرت اوست وزمام همه ی امور به دست پر توان اوست واو مالک ورب و اله همه چیز است. لهذا بجز از ذات  الله تعالی جل جلاله وجل شانه خوف و رجا وتوکل از کسی داشتن ویا از کسی استمداد طلبیدن شرک اکبر است.قال الله تعالی) الا ان لله من فی السموات ومن فی الارض.وما یتبع الذین من دون الله شرکآء ، ای یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون )( 66-یونس). آگاه باشید هر کس ( وهر چیز) که در آسمانها ویا در زمین است از آن خداست. (وبر جملگی ننظارت می کند). کسانی که جز خدا انبازهایی می پرستند ، (جز از گمان)پیروی نمی کنند.ایشان جز به دنبال گمان نمی روند.وکارشان جز (توجیه وتاویل ) ودروغ گفتن نیست.

 ·        وعداوت با محمد (ص) (واتخاذ هر مسیری جز راه او) وراه مومنین ، گناهی نابخشودنی است ( البته برای کسانی که برآنان اتمام حجت شده باشد)، (ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین ) وراهی جز راه مومنان در پیش گیرد. (نوله ماتولی) اورا به همان (جهتی که به دوزخ منتهی می شود و)دوستش داشته است رهنمود می گردانیم.( ونصله جهنم) وبه دوزخش داخل می گردانیم وبا آن می سوزانیم.( وسآئت مصیرا) (115-نسآء). ودوزخ چه بد جایگاهی است!!.

·       وممکن است خدایتعالی از هر گناهی بگذرد ولی از کسی که براو اتمام حجت شده و یا خود اهل علم است ومی تواند حق وباطل را از هم تشخیص دهد وباز هم بر این گناه بزرگ (شرک) اصرار می ورزد هر گز نمی گذرد:(ان الله لا یغفر ان یشرک به )  بی گمان خداوند شرک ورزیدن به خود را (از کسی) نمی آمرزد. ( ویغفر مادون ذلک لمن یشآء).وبلکه پایین تر از آن را از هر کسی که بخواهد (وصلاح بداند ) می بخشد. ( ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا.) وهر کس که برای خدا انباز بگیرد براستی بسی گمراه گشته است. 

·       در نتیجه یک شخص مومن موحد ، بجای خواندن این وآن تنها از خدا استمداد بطلبد وبه او پناه ببرد وبه اسمآء و صفات پاک او متوسل شود:(الله لا اله الاهو ، له الاسمآء الحسنی). (8-طه). و وتنها بر خدایی که ملکوت کل شیء در دست اوست توکل کند، چون ( وعلیه فلیتوکل المتوکلون ). وازاینکه انسان محتاج فریادرسی است الله تعالی خودرا تنها فریادرس مطلق ما وهمه ی کائنات قرار داد تا به هر سو توجه نکنیم وسرگردان نشویم واین است فلسفه ی توحید واین است طریق راشدین .

وصلی الله علی محمد وآله وصحبه اجمعین الی یو م الدین وسلم تسلیما کثیرا.

 

اسما خداوند متعال 

/ 1 نظر / 166 بازدید
فاروق

السلام عليكم استاد گرامي ممنون از اينكه به وبلاگ حقيرانه مان سر زديد موفق باشيد.