نامه یه ک بو ماموستا ی خوشه ویستمان کاکه ئیبراهیم ی مه ردوخی

   به ناوی خودا وه ندی مه زن .

وا استادا ،

 سه لا میکی گه رم وبه تین بو توی خوشه ویست.

من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا.

 سه لام و ریزم وه ک دیاریه ک را سپارده  بی

هه ر له په راو... تا قولله ی قه زاله ........

 وه له زاولی..... تا قولله  بروسکه ی به رانبه ر دزلی  وقه لا ی فه یله قوس...

وه بیده م  به شه مال بیخاته پا که تی دله پاراوو پاکه که ی گومی قولی زریباری برایه تی ....

وبیکاته شه ربه ت وبا ده ی مستی بو به لین ده ران و به سه ر به رانی په یمانی ئه له ستی ...

 

بو ئه و ئیبراهیمیانه ی  که ئه مرو  ، بونه ته سه ر قا فله ی  شه ره ف مه ندان .

وه چوره چوری ده عوه ته که ی   مه لا ئه بو به کر یان له موصه ففای  بیسارانه وه  به هه مو شارو لا دی یه کی  وشک و لا نسار دا هه لکردوه و را گه یاندوه  ، که هیچ شاخ وداخ  و درک ودالیک  ناتوانی به ری ئه م ئاوه بگری.....ئاوی به خروش و زولال و روح به خشی با نگه وازی ئیبراهیمی و موحه ممه دی:

یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ....

  وه  له و په ری ئیخلاس و  دلسوزی دا به ئا شکرا وبه نهینی ، نه هه نگی بیرو باوریان  ،  گومه  خه وتوه کانی  چاوگه ی( بیر و زانستی  )کورد ه  واری  را ده چله کینن و،   ناهیلن که یه خ ببه ستن و سه هولی نه فامی و غه فله ت دایان گریت و هه مو قافله یه ک به سه ر پشتیاندا  تیپه ریت  و ببنه به زمگه ی  واقه واق که ران ......

 به راستی له (خودا به زیاد بی) براییمان  گالته ی پی ناکری ...

سه رنج راکیشه  و سوفت وپته و ه و وه ک چیا کانی  هه ورامان له نیو ده شت و دوله کانی ئه م ولا ته دا  هورئامانیه.

  به راستی ........ ئه م برایه تیه به ری  نا گیر ری ....  سه ری له ئه لمانه و ئاویه ر و قه ندیل و ئا رارات  وئاربا با هه لداوه و ، دامه زراوه و قو رئانیه و ره ببا نیه .

بو خودایه و بو دواروژه ، سه لمانیه ، صوهه یبیه ، بیلالیه.

 بو موچه و کورسی و نان ،  نیه !!

بو ئیسلامه . بو دادگه ری و برایه تی و ئا زادیه.

 بو گه یشتن به نا صرانی ئه م دینه .... بو گه یشتن به ئه حمه د ه و ئاوی که وسه ر .

خوشه ویستی ئه هلی ئیمان نه براوه یه .

 به ردوامه بی ریایه . بی چاوه روانی ده س خوشی ئه م وئه وه.

به لا م هی غه یری خوا ئا خری شیوان وگورانه:  الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون.

 ماموستا پر کارو  ماندو یی نه نا س و زه حمه ت کیشه که مان ،   جاریکی تر سه لا مت لی بی .  له خودا ی مه زن دا وا کارم هه موی هه نگاوه کانمان له به ر خوی بی ،

  وه بمان خاته سه ر ریگا رون  و روشنه که ی  پیغه مبه ری ئا زیز  و له شه فاعه تی بی به ری نه بین  و له دوا روژدا  له گه ل خا سانی وخو شه ویستانی  دا حه شرمان کات.  ئامین .

 

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه اجمعین.

  موحسین ی نه سری ( ساتیاری) . له کر ماشان./ 20/12/88 هه تاوی.

-------------------------------------------------------------------------

* له سا له کانی 77تا80 هه تاوی له مه ریوان له خز مه ت ماموستا ابراهیم دا بوین که حه یف ئه و روزگاره جاریکی تر نا گه ریته وه . یاد باد آن روزگاران یاد باد .

 

/ 1 نظر / 74 بازدید
ابوبکر عمر رضا’

سلام علیکم ده ست خوش بیه زور ئوستادانه نوسیته بلام من به ش به حالی خووم حه ز ئه که م بیزانم چی بووه که تو ئه مه ته نوسیوه به خووم ئیجتزه م نه دا وه له خودی کاک ئیبراهیم بپرسم داو ئه که م تو زی بو می روون که ره وه زور مه ممنونم