ماجراهای طلاق ثلاثه ....

ویا کسی که نه ارزش طلاق را می داند ونه معنی ومفهوم آنرا می شناسد .... ویا به او یاد نداده اند.... بهر حال با یکی یا چند فرزند بی گناه جلو محضر حاج آقایی بی سواد و بی مسولیت حاضر می شوند .... نه مرد حاضر به طلاق دادن زن است، نه زن حاضر به قبول آن است ، ونه بچه ها راضی به این کارند!!!!

و خداوند رحیم، هم آنرا  نمی پسندد و حتی مبغوض ترین حلال می داند:

قال رسول الله (ص): ان ابغض الحلال الی الله الطلاق.

وبچه هایی که گاهی اوقات این جدایی را درک می کنند و بسیار ناراحت وگریان ، دست به دامن مادر (.... آن مادری که بدیل ندارد.... آن واژه ی پاک و پناهگاهی که آرامگاه  اصلی دنیای کودکی اوست.... )به دفتر ازدواج وطلاق داخل می شوند....

 ویا بعضی از آنها این درک را ندارند وحاج آقا هم کمتر به فکر یتیم شدن آنان است. چون زمان عقد مادرشان ازپدرشان مبلغی  پول دریافت نموده، ودر طلاق دادنش هم مقداری دیگر می طلبد.

به هر صورت  اگر بدنبال تبصره ای بگردد واز این شریعت رحمت ، باتقلید از فتوای مجتهدی دیگر، مشکل آنها را رفع کند خوب است ؟ ،  یا بگوید قطعا طلاق واقع است . البته اگر راهی نباشد دیگر صحبتی نیست واجرای فرمان خدا از متلاشی شدن هزاران خانواده مهمتر است، ولی اگر راهی پیدا شود ویا عالمی بتواند ویا بخواهد  آنرا اصلاح وترمیم کند چرا مانع  خیر باشد ؟؟

وچه بگویم که نگفتنم بهتر است.....

......به ظاهر عالمی را می شناسم که طلاق یکی از فامیلان نزدیکش واقع شد وگفته بود به نزد فلان عالمی برو تامشکلت رفع شود وکسی اینرا نفهمد!!

 در حالیکه یک عمر خود مخالف همان عالمی دینی بود، که بخاطر خدا،وحفظ خانواده ها در این راه قدمهایی مثبت بر می داشت، واز یتیم شدن بچه ها وبه هم خوردن کانون گرم خانواده ها از راههای بسیار منطقی و سازنده جلو گیری می کرد.

واگر دین نصیحت ودلسوزی است وشفا ورحمت است ، پس برای همه رحمت است ،

 نه در ایامی خاص وفقط برای افرادی خاص یا خانواده هایی بخصوص. واگر از روند طلاق جلو گیری نشود در جامعه ی ما در آینده ای نزدیک مشکلات بسیاری بوجود می آید .

وبنده در سالها پیش در یکی از استانها کلاس قرآن داشتم در میان سی شاگرد ، سه نفرشان یتیم بودند و شش نفرشان  مادرشان طلاق داده شده بود. واینان را یتیم تر از آنان حس می کردم.

بنا بر این امید است هم مردان مومن نسبت به این عهد مبارکی همچون نکاح شرعی بیشتر توجه نمایند وآنرا جدی بگیرند ، وهم علمای ما با دیدگاه باز تر ومطالعه ی دقیقتر ی نسبت به این مسائل اهتمام بورزند وعلما پدر جامعه اند ، که حتی دلسوز تر از پدرران. ولی بسیاری از روی بی آگاهی ویا تعصبات  خشک  مذهبی ،نه اینکه قادر به حل کردن مشکلات جامعه نیستند بلکه خود هم مشکل تراش اند.

 ان ارید الا الاصلاح ماستطعت.وما توفیقی الا بالله ، علیه توکلت والیه انیب.

وصلی الله علی محمد وآله اجمعین. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

/ 1 نظر / 41 بازدید
م.ص.الف

اگر در طلاق به اهل بیت رجوع می شد و تفسیر قران ار ایشان گرفته می شد در طلاق ثلاثه به هیچ وجه به چنین مشکلی بر خورد نمی شد اهل البیت ادری بما فی البیت طبق فرمایش اهل بیت علیهم السلام طلاق ثلاثه در یک مجلس محقق نمی شود . باید 3 بار جداگانه طلاق اتفاق بیفتد و پس از هر بار مجدادا زندگی از سر گرفته شود و در این صورت پس از بار سوم دیگر بدون محلل امکان ازدواج وجود ندارد و اصل طلاق هم باید در حضور 4 شاهد عادل باشد و الا جاری نیست.