....(راشدین) ....

(ایستاده خواهیم مرد، اما زانو زده زندگی نخواهیم کرد) . (پیشه وا ی شه هید قاضی محمد- رحمه الله).
 
تناقض فتوای علمآء وآفات آن....
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ : توسط : محسن نصری - س -

 

تناقض فتوای علمآء وآفات آن

بنام هستی بخش.

چو عاشق بشدم گفتم که بردم گوهر مقصود 

            ندانستم که این دریاچه موج خون فشان دارد.

  


برای انجام هر کاری دقت لازم است . وعلی الخصوص در اظهار نظر بنام اسلام واز جانب الله. وباید با احتیاط کامل در این راه  قدم بردارند . چون کافر ترین وظالمترین مردمان کسانی اند که از زبان شریت و آئین خدا بدون برهان ودلیل متقن وشرعی با میل خود نظر بدهند: ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا؟ که حتی امام نووی  رحمه الله در شر ح صحیح  امام  مسلم رحمه الله ، ناقل حدیث ضعیف را از  گروه مفترین واین جماعت ظالم  می شمارد.

بنا براین علمای اعلام با فتاوای متناقض خود، بزرگترین مشکل  را در راه دعوت برای خود می سازند. گاهی اوقات خوب روی چیزی ویا موضوعی فکر نمی کنند، وزود اظهار نظر می کنند که آن چیز ویا آن کار حرام است  یا حلال است.وپس از مدتی باز هم از فتوای خویش پشیمان می شوند که نخیر آنطورنیست، وبا این ساده نگری هم به قیامت خود زیان می رسانند وهم به مردم. وحتی مردم از دیگر فتاوایشان مشکوک می شوند وبااین عجله کاریها بجایی می رسند که حتی نزدیکترین همفکران وهمراهانشان کمترین اعتماد را به آنان نخواهند داشت.ویک روزی می شود که اطراف خود را خالی می بینند.

بلی براستی کار دعوت الی الله ، کاری بسیار سنگین وخطیر است واگر با دقت واخلاص و آگاهی  نباشد شخص داعی به راحتی هم خسته می شود وهم خود را می بازد وهم کار دیگران را خراب می کند ونه اینکه دعوتگری  در این راه به حساب نمی آید واجر  ومقام علما ی روشنگر و دعات را بدست نمی آورد،  بلکه خود سد دعوت می شود وتا پیر تر شود دورتر شده و ممکن است روزی هم برای مردم چنان بتی شود که گفته های بی محتوایش سنگ و سندی در دست محبانش علیه محققین ووارستگان راه خدا گردند  .

 و هر چند در خدمت بزرگان جسارت است ولی اگر طلاب و اساتید ما خوب  دقت فرمایند به مسولیت سنگین خود بیشتر پی می برند که  همه چیز عالم با امی فرق می کند ، منجمله سخنرانی ، نوشتار،  امضآء ، وجانبداری او از کسی یا کسانی ودر هر موردی!! . وهر روز  راهی رفتن ، ویا چیزی گفتن بسیار خطر ناک و جای نقد است .چون طریق حق وانتخاب واتخاذ آن وادامه آن  چندان آسان نیست ، واین دریایی است مواج وراهی است لیز و ممتد.

 

پس چه نیکوست که در اظهار نظر وافکار خود بیشتر دقت فرمایند تا نه خود به بیراهه بروند ونه دیگران را به گمراهی بکشند، و برای این کار اولا :در اظهار نظر ها هدفشان( انشا الله )خدا باشد، ثانیا با دقت بیشتر و مطالعه ی دقیقتر منا بع موثق فتوی بدهند ،وهر قیل وقالی را دستاویز خود قرار ندهند  ومشروعیت نبخشند. 

 واین است طریق راشدین .        وصلی الله علی سیدنا محمد وآ له اجمعین.