....(راشدین) ....

(ایستاده خواهیم مرد، اما زانو زده زندگی نخواهیم کرد) . (پیشه وا ی شه هید قاضی محمد- رحمه الله).
 
روله سه د ده خیل مه لایی مه که .... .
ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱ : توسط : محسن نصری - س -

بو چی ماموستا قانع به کوره که ی ده لی مه لا یه تی مه که ؟

ئا یا ئیشی ، ماموستایی شانا زیه یان رسوایی؟

ئه رکه کانی ماموستایی له داخوازیه کانی کومه لگای ئیمه...

ئه ما نه وزوری تریش له مانه ،ده ردی دلی هه زاران ماموستای ولاتی کورده واریمانه.


ادامه مطلب را مطالعه کنید